logo Payroll Talent

Beoordelingsgesprek medewerkers

Iedere werknemer wil graag weten hoe hij of zij functioneert binnen een bedrijf. Daarom worden op gezette tijden met medewerkers gesprekken gevoerd. Deze gesprekken geven duidelijkheid over het functioneren. In de praktijk voert de ondernemer vaak zelf de functionerings- en beoordelingsgesprekken met zijn of haar personeel.

De ondernemer is echter vaak niet getraind in het voeren van deze gesprekken en kan belangrijke informatie uit zo'n gesprek missen. Onze HR fieldmanagers van Payroll Talent zijn getraind in het voeren van dergelijke gesprekken. Dankzij de focus van onze organisatie op het personeel van de ondernemer, kunnen onze HR managers deze gesprekken in samenwerking met u voeren. Veel van onze klanten kiezen hier dan ook voor. 

Wat is een beoordelingsgesprek?

Bij beoordelingsgesprekken wordt er gekeken naar de afgelopen periode. Heeft de medewerker zijn of haar werkzaamheden gedaan zoals verwacht mag worden? Op welke onderdelen mag er een verbetering verwacht worden en op welke onderdelen is een compliment gewenst? Veel branches maken gebruik van een functiewaarderingssysteem, zoals de ORBA. Het is dan voor alle partijen helder wat er verwacht mag worden van een medewerker. Of er sprake kan zijn van een loonsverhoging wordt ook door zo'n systeem inzichtelijk gemaakt voor zowel de medewerker als de ondernemer.

Functioneringsgesprekken zijn anders, hierbij wordt namelijk naar de toekomst gekeken. Er wordt samen met de medewerker besproken hoe hij of zij beter kan functioneren binnen het bedrijf. Binnen het mkb wordt hier niet veel gebruik van gemaakt. Het biedt de werknemer juist wel inzicht in wat van hem of haar verwacht wordt. De kans voor een ondernemer dus om het eigen bedrijf vorm te geven naar het eigen inzicht.

Beoordelingsgesprek of ontwikkelingsgesprek?

Waar bij ons het verschil in zit, is dat wij zogenaamde ontwikkelingsgesprekken voeren. Door gerichte vragen te stellen, zijn onze HR managers in staat een realistisch beeld te krijgen van het persoon achter uw medewerker. Het maakt inzichtelijk wat uw medewerker motiveert om zijn of haar werk naar tevredenheid uit te voeren. Door positieve punten en verbeterpunten te koppelen aan het ontwikkelgesprek, is dit een combinatie van een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Juist die combinatie is zo sterk omdat het de sterke kanten van zowel het beoordelingsgesprek als het functioneringsgesprek combineert. En dat levert u gemotiveerde en gelukkige werknemers op.

Bij Payroll Talent staat dus uw medewerker centraal. Wij geloven dat een gezonde organisatie tevreden en gelukkige werknemers heeft. En daar helpen wij graag aan mee. Zo zijn we samen de beste werkgever!

Heeft u hulp nodig bij het voeren van uw gesprekken? Of zoekt u belangrijke tips? Neem contact op met Payroll Talent en onze HR managers helpen u graag verder.


Hulpmiddelen bij een functionerings- of beoordelingsgesprek